Voor Professionals

Coachingsburo LeF! is er ook voor bedrijven en instanties die (tijdelijk) de hulp van een gezinscoach kunnen gebruiken. U kunt als kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, basisschool en buurthuis uw medewerkers ondersteunen bij de dagelijkse opvoedtaken. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen en hun werk met kinderen en hun ouders nog beter doen. Hieronder leest u wat ik u aan kan bieden voor uw bedrijf of instantie. Mocht u iets anders ingedachte hebben, neem dan contact met mij op. We gaan samen kijken hoe we dat kunnen invullen. Coachingsburo Lef! levert tenslotte maatwerk. Iedereen is uniek.

Het coachen van medewerkers;

Het bespreekbaar maken van zaken waar je als medewerker tegen aan loopt met kinderen en/of ouders. We kijken samen naar een werkbare oplossing, waar je mee aan de slag kunt op de werkvloer en resultaat ziet.
De workshop Tips en Tools is een aanrader om samen met collega’s aan deel te nemen. Jullie gaan met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen waar je op de werkvloer mee te maken krijgt. Al je bloopers, tekortkomingen en briljante ingevingen komen in de spotlights te staan. Een avond met plezier, met als doel tips en tools te delen die je kan gebruiken wanneer jij dat nodig hebt. Je schrijft in zeker zin je eigen HANDBOEK voor jouw eigen groep/klas om de dagelijkse omgang met kinderen fijner, leuker en makkelijker te maken. Ik kom graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.
Neem contact met mij op voor de tarieven.

Het coachen van cliënten/ouders;

Wilt u iets extra’s doen voor de ouders en medewerkers die jouw kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezoeken, dan is het opvoedspreekuur iets voor u. Op regelmatige basis kom ik bij jullie langs, hoe vaak dit is dat spreken we samen af. Medewerkers en ouders kunnen dan bij mij komen in een aparte ruimte zodat ze veilig hun opvoedvraag kunnen stellen. We gaan samen kijken naar een oplossing waar ouders/medewerkers op korte termijn mee aan de slag kunnen gaan en snel resultaat zullen ervaren. Ik kom graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.
Neem contact met mij op voor de tarieven.

Het verzorgen van themabijeenkomsten en lezingen voor medewerkers en/of ouders

Ik verzorg voor uw instelling thema bijeenkomsten of lezingen op maat. U kunt denken aan onderwerpen als; driftbuien, slaapproblemen, hoe houd ik het gezellig aan tafel. U bent vrij om een eigen thema te kiezen. Ik kom graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.
Neem contact met mij op voor de tarieven.

kindervoeten

Back to top
X